Telefoon 0486-474798 of 06-51250110 info@pedicure-cindy.nl

Medisch Pedicurepraktijk Cindy

Thuis en ambulant

Medisch pedicurepraktijk Cindy is gespecialiseerd in diabeteci voetzorg.

In veel gevallen krijgen diabetes patiënten een vergoeding vanuit het ziekenfonds.

Om dit zeker te weten kunt u contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige

  • Huisarts
  •  praktijkondersteuner
  •  internist

Die bepaalt de simm’s clasificatie en het zorgprofiel.

Als dit is vastgesteld door een van hun kunt u met mij contact opnemen en kan ik u verder helpen.

Natuurlijk kunt u altijd met vragen contact met mij opnemen via het contactformulier of telefonisch

0486-474798 of 06-51250110